OWES_Logo_W150Lubelski Ośrodek Samopomocy i Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, będące realizatorami projektu "Wzmacnianie sektora ekonomii społecznej w regionie puławskim”, informują o rozstrzygnięciu postępowania 1/LOS/Z/WSES na przeprowadzenie szkolenia „Współpraca samorządu terytorialnego z Podmiotami Ekonomii Społecznej, stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.”

- Szczegółowe informacje [1/LOS/Z/WSES]

Rozstrzygnięcie postępowania 1/LOS/Z/WSES