OWES_Logo_W150Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny i  Lubelski Ośrodek Samopomocy serdecznie zapraszają przedstawicieli Instytucji Otoczenia Ekonomii Społecznej oraz przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej z powiatów: puławskiego, lubartowskiego, radzyńskiego, łukowskiego, opolskiego i ryckiego na bezpłatną wizytę studyjną do Spółdzielni Socjalnej Opoka w Kluczach w woj. małopolskim oraz przedsiębiorstwa społecznego Allozaur Sp. z o.o. w Bałtowie, która odbędzie się w dniach 23 - 24 lipca 2013 r.

Wizyta jest organizowana w ramach projektu „Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie puławskim” przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Lubartowie.

Celem wizyty jest zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami z zakresu funkcjonowania Podmiotów Ekonomii Społecznej i partnerstw lokalnych wspierających ich rozwój, na przykładzie:

- Spółdzielni Socjalnej „Opoka” w Kluczach, - Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”, - Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Bałtów "Bałt" w Bałtowie - przedsiębiorstwa społecznego Allozaur Sp. z o.o. w Bałtowie  

W wizycie studyjnym weźmie udział ok. 40 osób. Każdy uczestnik otrzyma bezpłatnie pełne wyżywienie oraz nocleg. Uczestnicy będą mieli zapewniony transport z Lubartowa do miejsca wizyty studyjnej i z powrotem.

-- Harmonogram wizyty oraz szczegółowa informacja (23-24.07.2013) --

Pobierz dodatkowo: -- Zaproszenie na wizytę (23-24.07.2013) -- -- Formularz zgłoszenia (23-24.07.2013) -- -- Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE KANDYDATA / KANDYDATKI (23-24.07.2013) -- -- Załącznik nr 4 WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (23-24.07.2013) -- -- Załącznik nr 8 WYRAŻENIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU (23-24.07.2013) --

Zaproszenie na bezpłatną wizytę studyjną do Spółdzielni Socjalnej Opoka w Kluczach w woj. małopolskim oraz przedsiębiorstwa społecznego Allozaur Sp. z o.o. w Bałtowie, 23 – 24 lipca 2013 r.