W ramach podsumowania projektu „Partnerstwo i rozwój” 9 lipca  na sali konferencyjnej hotelu Victoria w Lublinie odbędzie się Konferencja

„REGIONALNA SIEĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH”.

W imieniu Lubelskiego Ośrodka Samopomocy serdecznie zapraszamy przedstawicieli Sieci PPL LOS, organizacji pozarządowych nie zrzeszonych w Sieci jak i przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego z powiatów województwa lubelskiego.

-- Szczegółowy Program (09.07.2013) -- -- Formularz Zgłoszeniowy (09.07.2013) --

Logo_PIR_H100
Konferencja: REGIONALNA SIEĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – Lublin, 9 lipca 2013