Szkolenie „Współpraca samorządu terytorialnego z Podmiotami Ekonomii Społecznej, stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.”

Szanowni Państwo, Lubelski Ośrodek Samopomocy realizujący w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny projekt „Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie puławskim” zaprasza: 1. Instytucje otoczenia ekonomii społecznej (Powiatowe Urzędy Pracy, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Miejskie Ośrodki Pomocy

Zaproszenie do składania ofert dot. przeprowadzenia szkolenia
(tematyka: klauzule społeczne
w zamówieniach publicznych).

Lubelski Ośrodek Samopomocy realizujący  wraz z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny projekt „Wzmocnienie sektora ekonomi społecznej w subregionie puławskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii

Zaproszenie na bezpłatną wizytę studyjną do Spółdzielni Socjalnej Opoka w Kluczach w woj. małopolskim oraz przedsiębiorstwa społecznego Allozaur Sp. z o.o. w Bałtowie, 23 – 24 lipca 2013 r.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny i  Lubelski Ośrodek Samopomocy serdecznie zapraszają przedstawicieli Instytucji Otoczenia Ekonomii Społecznej oraz przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej z powiatów: puławskiego, lubartowskiego, radzyńskiego, łukowskiego, opolskiego i ryckiego na bezpłatną wizytę studyjną do Spółdzielni Socjalnej Opoka w Kluczach w woj.