Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013
[1/LOS/Z/PBU]

Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu „NGOs bez granic”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007– 2013, Lubelski Ośrodek Samopomocy wraz z Towarzystwem Ochrony Praw i Godności Uczniów „Forteca” zapraszają firmy/instytucje

KONKURS DOTACYJNY dla lokalnych organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie gminy Adamów (pow. łukowski).

Lublin, 20.05.2013 r. Lubelski Ośrodek Samopomocy ogłasza KONKURS DOTACYJNY dla lokalnych organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie gminy Adamów (pow. łukowski). Termin naboru wniosków: 20 maja – 5 czerwca 2013 r. Maksymalna wysokość dotacji: 1

Spotkanie informacyjno – promocyjne
w Rykach w ramach projektu „Wzmocnienie Sektora Ekonomii Społecznej w Subregionie Puławskim” 28.05.2013.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny i Lubelski Ośrodek Samopomocy serdecznie zapraszają na Spotkanie Informacyjno – Promocyjne, organizowane w ramach projektu „Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie puławskim” przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Lubartowie. W programie spotkań znajdą się następujące tematy: –

Spotkanie informacyjne dotyczące zadania publicznego „Organizacja konkursu grantowego w Gminie Adamów” w ramach „regrantingu”

LUBELSKI OŚRODEK SAMOPOMOCY (LOS) zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja konkursu grantowego w Gminie Adamów” w ramach „regrantingu”             Spotkanie adresowane jest do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działaność pożytku publicznego na terenie Gminy