Przychylając się do wniosku potencjalnych projektodawców konkursu  nr DWF_5.4.2_11_2013 Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża termin naboru wniosków do 3 czerwca 2013 roku w ramach konkursu zamkniętego nr DWF_5.4.2_11_2013 pt. „Wdrożenie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi” ogłoszonego w ramach Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

-- Źródło / Więcej --

Wydłużenie terminu naboru wniosków (5.4.2) do 3 czerwca 2013 r.