W imieniu Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego Przewodniczący Maciej Kowalczyk zaprasza do udziału w marszu, organizowanym z inicjatywy Rady, pod hasłem „Ostatni dzwonek”.

Celem marszu jest propagowanie idei przekazywania 1% podatku Organizacjom Pożytku Publicznego działającym na terenie województwa lubelskiego.

Statystyki wskazują, iż znaczna część podatników rozlicza się w ostatnich dniach kwietnia. Mając na uwadze jak wielką pomocą są środki przekazywane w ramach 1%, Rada podjęła szereg działań popularyzujących wspieranie organizacji z województwa lubelskiego.

Marsz wyrusza we czwartek, 25 kwietnia 2013 roku, o godz. 12.00 z Placu Litewskiego w Lublinie w kierunku Zamku, by wspólnie zachęcać Lublinian do przekazania 1% podatku organizacjom działającym w naszym województwie.

-- List / Zaproszenie --

Marsz „Ostatni dzwonek” organizowany
z inicjatywy Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego