Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych ZAPRASZA przedstawicieli organizacji pozarządowych, Rad i Zarządów Dzielnic oraz mieszkańców dzielnic w Lublinie - Bronowice, Felin, Hajdów-Zadębie, Kośminek i Tatary (Okręg 1) na otwarte spotkanie w formie Kawiarenki Obywatelskiej poświęconej tematowi „AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA – SZANSE I BARIERY”

Miejsce: Filia nr 36. Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie przy ul. Zygmunta Augusta 15

Termin: 26 kwietnia 2013 r. (piątek), godz. 10.00

Zgłoszenia: e-mail: forum@flop.lublin.pl, tel.: 81 534 70 04 lub 791 306 086 do 25 kwietnia 2013 r. w godz.: 8.00 – 16.00

-- Pobierz ogłoszenie o kawiarence (26.04.2013) --

Kawiarenka obywatelska: „AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA – SZANSE I BARIERY”