W związku z realizacją projektu „Partnerstwo i rozwój” w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”; Lubelski Ośrodek Samopomocy publikuje zapytanie ofertowe dotyczące ośrodka szkoleniowego na terenie Lublina.

6/LOS/Z/PIR – Ośrodek szkoleniowy na terenie Lublina [.DOC] 6/LOS/Z/PIR – Ośrodek szkoleniowy na terenie Lublina [.PDF]

Zaproszenie do składania ofert cenowych. Ośrodek szkoleniowy na terenie Lublina. (nr 6/LOS/Z/PIR)