Operator Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, firma Ecorys, wraz z Partnerem, Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk, zapraszają na bezpłatne szkolenia dotyczące Priorytetu 1. Grantu Blokowego: Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Szkolenia skierowane są do organizacji, które zamierzają aplikować o środki w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Odbędą się one w Warszawie oraz w Elblągu. W każdym z czterech planowanych spotkań weźmie udział do 25 osób. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniach decyduje kolejność zgłoszeń. Aby w spotkaniu mogło wziąć udział jak najwięcej zainteresowanych, obowiązuje ograniczenie w postaci możliwości wydelegowania jedynie 1 przedstawiciela lub przedstawicielki z każdego zainteresowanego podmiotu. Pierwszeństwo będą miały osoby i organizacje, które nie brały udziału w poprzednich edycjach szkoleń dla Wnioskodawców.

Rejestracja zgłoszeń trwać będzie od 15 kwietnia do 18 kwietnia. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego on-line.

Ramowy program szkoleń oraz więcej informacji na temat rekrutacji można znaleźć na stronie Grantu Blokowego.

Szczegółowe informacje związane z procedurą ubiegania się o dofinansowanie dostępne są na oficjalnej stronie internetowej www.swissgrant.pl w zakładce Fundusz dla Organizacji Pozarządowych oraz pod numerem telefonu +48 22 339 45 45.

-- Źródło, Szczegóły --

Bezpłatne szkolenia dla Wnioskodawców Funduszu dla Organizacji Pozarządowych