Wydłużenie terminu naboru wniosków (5.4.2) do 3 czerwca 2013 r.

Przychylając się do wniosku potencjalnych projektodawców konkursu  nr DWF_5.4.2_11_2013 Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża termin naboru wniosków do 3 czerwca 2013 roku w ramach konkursu zamkniętego nr DWF_5.4.2_11_2013 pt. „Wdrożenie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi” ogłoszonego w ramach Działania

Spotkania Informacyjno – promocyjne
w Łukowie i w Radzyniu Podlaskim
w ramach projektu „Wzmocnienie sektora ekonomii Społecznej w subregionie puławskim”.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny i  Lubelski Ośrodek Samopomocy serdecznie zapraszają na Spotkania Informacyjno – Promocyjne, które są organizowane w ramach projektu „Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie puławskim” przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Lubartowie. W programie spotkań znajdą się następujące

Marsz „Ostatni dzwonek” organizowany
z inicjatywy Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego

W imieniu Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego Przewodniczący Maciej Kowalczyk zaprasza do udziału w marszu, organizowanym z inicjatywy Rady, pod hasłem „Ostatni dzwonek”. Celem marszu jest propagowanie idei przekazywania 1% podatku Organizacjom Pożytku Publicznego działającym na terenie województwa lubelskiego.

Kawiarenka obywatelska: „AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA – SZANSE I BARIERY”

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych ZAPRASZA przedstawicieli organizacji pozarządowych, Rad i Zarządów Dzielnic oraz mieszkańców dzielnic w Lublinie – Bronowice, Felin, Hajdów-Zadębie, Kośminek i Tatary (Okręg 1) na otwarte spotkanie w formie Kawiarenki Obywatelskiej poświęconej tematowi „AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA –

Zaproszenie do składania ofert cenowych. Ośrodek szkoleniowy na terenie Lublina. (nr 6/LOS/Z/PIR)

W związku z realizacją projektu „Partnerstwo i rozwój” w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”; Lubelski Ośrodek Samopomocy publikuje zapytanie ofertowe dotyczące ośrodka szkoleniowego

Bezpłatne szkolenia dla Wnioskodawców Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Operator Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, firma Ecorys, wraz z Partnerem, Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk, zapraszają na bezpłatne szkolenia dotyczące Priorytetu 1. Grantu Blokowego: Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Szkolenia skierowane są do organizacji, które zamierzają aplikować o środki w