Lubelski Ośrodek Samopomocy realizujący w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny projekt „Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie puławskim zaprasza do udziału w w/w projekcie:
    • instytucje otoczenia ekonomii społecznej
    • podmioty ekonomii społecznej
    • osoby fizyczne
Oferujemy: Szkolenia i wizyty studyjne, doradztwo, animację i partnerstwa
 
Projekt „Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie puławskim”