Zaproszenie do składania ofert cenowych.
(nr 07/LOS/Z/LAF, nr 08/LOS/Z/LAF, nr 09/LOS/Z/LAF)

Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu „Lubelska Akademia Fundraisingu – nowy zawód dla osób niepełnosprawnych”, Lubelski Ośrodek Samopomocy zaprasza do składania ofert dotyczących: – Sali szkoleniowej — .DOC [07/LOS/Z/LAF] — .PDF [07/LOS/Z/LAF] — – Sali komputerowej — .DOC [08/LOS/Z/LAF] — .PDF [08/LOS/Z/LAF] —

Zaproszenie do składania ofert dot. przeprowadzenia szkolenia (Lubartów)

Lubelski Ośrodek Samopomocy realizujący  wraz z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny projekt „Wzmocnienie sektora ekonomi społecznej w subregionie puławskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii