Szanowni Państwo, Lubelski Ośrodkek Samopomocy realizujący  wraz z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny projekt „Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie puławskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na wykonanie:

- materiałów informacyjno/szkoleniowych - Załącznik 1 - zapytanie cenowe NR 1/WSES/ZC/LOS/2013; - pakietów informacyjnych - Załącznik 2 - zapytanie cenowe NR 2/WSES/ZC/LOS/2013 Lubelski Ośrodek Samopomocy Projekt "Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie puławskim" ul. Narutowicza 54; 20-016 Lublin tel. 525 28 43; www.los.lublin.pl Biuro projektu: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Filia w Lubartowie ul. Słowackiego 4, Ip 20-100 Lubartów
Zapytanie Cenowe na materiały szkoleniowe/informacyjne
NR 1/WSES/ZC/LOS/2013;
pakiety informacyjne
NR 2/WSES/ZC/LOS/2013