Szanowni Państwo, Zaproszenia o numerach 1/WSES/LOS/2013, 2/WSES/LOS/2013 zostały unieważnione.

Lubelski Ośrodek Samopomocy realizujący  wraz z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny projekt „Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie puławskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

  zaprasza do składania ofert na

wykonanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych oraz na pakiety informacyjne Materiały informacyjne i szkoleniowe: - Zaproszenie 1/WSES/LOS/2013 [.DOC] Zaproszenie 1/WSES/LOS/2013 [.PDF] Pakiety informacyjne: - Zaproszenie 2/WSES/LOS/2013 [DOC] Zaproszenie 2/WSES/LOS/2013 [.PDF]  
Zaproszenie do składania ofert nr:
1/WSES/LOS/2013; 2/WSES/LOS/2013
Materiały informacyjne i szkoleniowe; Pakiety informacyjne