W dniu 31 stycznia 2013 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła się Konferencja informacyjno-promocyjna otwierająca realizację projektu „Lubelska Akademia Fundraisingu – nowy zawód dla osób niepełnosprawnych”.

Dziękujemy za liczne przybycie wszystkim zainteresowanym osobom a także moderatorce oraz prelegentom za ich wystąpienia.

Poniżej udostępniamy do pobrania prezentacje użyte przez prelegentów:

- Arkadiusz Stanisław Sadowski, Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Aktywności Zawodowej jako miejsce pracy osób niepełnosprawnych [.PDF] - Andrzej Juros, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski – III Sektor jako miejsce pracy dla osób niepełnosprawnych [.PDF] - Małgorzata Kotowska, Fundraiser – Dlaczego w organizacjach warto stosować Fundraising [.PDF] - Piotr Pogon, Fundraiser – Wyjątkowi Pośrednicy Dobra [.PDF]

Odbyła się Konferencja informacyjno-promocyjna otwierająca realizację projektu „Lubelska Akademia Fundraisingu – nowy zawód dla osób niepełnosprawnych”