Zaproszenie do przedstawienia oferty cenowej na wykonanie ulotek, plakatów
i zaproszeń NR 3/WSES/ZC/LOS/2013

Szanowni Państwo, Zapytanie cenowe zostało unieważnione. Lubelski Ośrodek Samopomocy realizujący  wraz z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny projekt „Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie puławskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie

Zapytanie Cenowe na materiały szkoleniowe/informacyjne
NR 1/WSES/ZC/LOS/2013;
pakiety informacyjne
NR 2/WSES/ZC/LOS/2013

Szanowni Państwo, Lubelski Ośrodkek Samopomocy realizujący  wraz z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny projekt „Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie puławskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie

Zaproszenie do składania ofert nr:
1/WSES/LOS/2013; 2/WSES/LOS/2013
Materiały informacyjne i szkoleniowe; Pakiety informacyjne

Szanowni Państwo, Zaproszenia o numerach 1/WSES/LOS/2013, 2/WSES/LOS/2013 zostały unieważnione. Lubelski Ośrodek Samopomocy realizujący  wraz z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny projekt „Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie puławskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie

Zaproszenie do składania ofert cenowych. Trenerzy warsztatów komputerowych.
(nr 06/LOS/Z/LAF)

Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu „Lubelska Akademia Fundraisingu – nowy zawód dla osób niepełnosprawnych”, Lubelski Ośrodek Samopomocy zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia warsztatów komputerowych. Szczegółowa specyfikacja dotycząca przedmiotu zapytania znajduje się w plikach do pobrania poniżej: – Zaproszenie

Odbyła się Konferencja informacyjno-promocyjna otwierająca realizację projektu „Lubelska Akademia Fundraisingu – nowy zawód dla osób niepełnosprawnych”

W dniu 31 stycznia 2013 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła się Konferencja informacyjno-promocyjna otwierająca realizację projektu „Lubelska Akademia Fundraisingu – nowy zawód dla osób niepełnosprawnych”. Dziękujemy za liczne przybycie wszystkim zainteresowanym osobom a także moderatorce oraz