Zapraszamy niezatrudnione, niepełnosprawne osoby z województwa lubelskiego do uczestnictwa w projekcie „Lubelska Akademia Fundraisingu – nowy zawód dla osób niepełnosprawnych”. W ramach projektu przewidziano m.in. warsztaty motywacyjno-integracyjne, szkolenia z obsługi pakietu Office, fundraisingu, formalno-prawnych aspektów funkcjonowania NGO oraz 4-ro miesięczne płatne staże zawodowe.

Więcej o projekcie

Trwa rekrutacja do projektu „Lubelska Akademia Fundraisingu – nowy zawód dla osób niepełnosprawnych”