Lubelski Ośrodek Samopomocy serdecznie zaprasza osoby niepełnosprawne, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji rynku pracy, jednostek samorządu terytorialnego oraz  pracodawców na regionalną konferencję promocyjno-informacyjną otwierającą realizację projektu „Lubelska Akademia Fundraisingu – nowy zawód dla osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach Poddz 6.1.1 PO KL.

Miejsce konferencji: Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa
Data konferencji: 31 stycznia 2013 r. (czwartek)
 

Program konferencji .DOC [LAF]Formularz zgłoszeniowy .DOC [LAF] - - Program konferencji .PDF [LAF]Formularz zgłoszeniowy .PDF [LAF] -

Konferencja informacyjno-promocyjna otwierająca realizację projektu „Lubelska Akademia Fundraisingu – nowy zawód dla osób niepełnosprawnych”