Zaproszenie do składania ofert dotyczących usługi cateringowej
(nr 05/LOS/Z/LAF)

Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu „Lubelska Akademia Fundraisingu – nowy zawód dla osób niepełnosprawnych”, Lubelski Ośrodek Samopomocy zaprasza do składania ofert dotyczących usługi cateringowej. Szczegółowa specyfikacja dotycząca przedmiotu zapytania znajduje się w plikach do pobrania poniżej: – Zaproszenie .DOC

Zaproszenie do składania ofert dotyczących wynajmu sal szkoleniowych (nr 03/LOS/Z/LAF oraz 04/LOS/Z/LAF)

Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu „Lubelska Akademia Fundraisingu – nowy zawód dla osób niepełnosprawnych”, Lubelski Ośrodek Samopomocy zaprasza do składania ofert dotyczących wynajmu sal szkoleniowych. Szczegółowa specyfikacja dotycząca przedmiotu zapytania znajduje się w plikach do pobrania poniżej: – Zaproszenie

Trwa rekrutacja do projektu „Lubelska Akademia Fundraisingu – nowy zawód dla osób niepełnosprawnych”

Zapraszamy niezatrudnione, niepełnosprawne osoby z województwa lubelskiego do uczestnictwa w projekcie „Lubelska Akademia Fundraisingu – nowy zawód dla osób niepełnosprawnych”. W ramach projektu przewidziano m.in. warsztaty motywacyjno-integracyjne, szkolenia z obsługi pakietu Office, fundraisingu, formalno-prawnych aspektów funkcjonowania NGO oraz 4-ro miesięczne

Wznowiona rekrutacja do projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny…”
– bezzwrotna dotacja na założenie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo! Trwa dodatkowa rekrutacja uczestników do III edycji szkolenia z elementami doradztwa „ABC Przedsiębiorczości”, które uprawniają do otrzymania bezzwrotnej dotacji do 40.000 PLN na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej   Rekrutacja potrwa do 25 stycznia 2013 r. — Więcej

Konferencja informacyjno-promocyjna otwierająca realizację projektu „Lubelska Akademia Fundraisingu – nowy zawód dla osób niepełnosprawnych”

Lubelski Ośrodek Samopomocy serdecznie zaprasza osoby niepełnosprawne, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji rynku pracy, jednostek samorządu terytorialnego oraz  pracodawców na regionalną konferencję promocyjno-informacyjną otwierającą realizację projektu „Lubelska Akademia Fundraisingu – nowy zawód dla osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach Poddz 6.1.1 PO KL.

Trwa rekrutacja do projektu
„Lubelska Akademia Fundraisingu – nowy zawód dla osób niepełnosprawnych”

Zapraszamy niezatrudnione, niepełnosprawne osoby z województwa lubelskiego do uczestnictwa w projekcie „Lubelska Akademia Fundraisingu – nowy zawód dla osób niepełnosprawnych”. W ramach projektu przewidziano m.in. warsztaty motywacyjno-integracyjne, szkolenia z obsługi pakietu Office, fundraisingu, formalno-prawnych aspektów funkcjonowania NGO oraz 4-ro miesięczne

Zaproszenie do składania ofert dotyczących usługi cateringowej
(nr 02/LOS/Z/LAF)

Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu „Lubelska Akademia Fundraisingu – nowy zawód dla osób niepełnosprawnych”, Lubelski Ośrodek Samopomocy zaprasza do składania ofert dotyczących usługi cateringowej. Szczegółowa specyfikacja dotycząca przedmiotu zapytania znajduje się w plikach do pobrania poniżej: — Zaproszenie .DOC