Lubelski Ośrodek Samopomocy realizuje projekt skierowany do osób niepełnosprawnych z Lubelszczyzny. W ramach projektu przygotowano m.in. warsztaty motywacyjno-integracyjne, szkolenia z obsługi pakietu Office, fundraisingu, formalno-prawnych aspektów funkcjonowania NGO oraz 4-ro miesięczne staże zawodowe.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Grupa docelowa to: 60 osób niepełnosprawnych (40K, 20M) głównie w stopniu lekkim i umiarkowanym, w tym 30 os. 50+; Osoby pozostające  bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane w PUP) z terenu województwa lubelskiego.

-- Czytaj więcej --

„Lubelska Akademia Fundraisingu – nowy zawód dla osób niepełnosprawnych”