W dniu 28 listopada 2012 roku w Auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbyła się konferencja pt.: „Ekonomia społeczna - za czy przeciw?” zorganizowana przez konsorcjum instytucji należących do Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej (Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta, Lubelski Ośrodek Samopomocy, Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w Lublinie, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny) na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele administracji publicznej, samorządów terytorialnych, wielu organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej.

Zaprezentowane na konferencji teoretyczne założenia ekonomii społecznej, diagnoza jej sytuacji w województwie lubelskim, a także prezentacja działalności poszczególnych podmiotów ekonomii społecznej oraz panel dyskusyjny stały się inspiracją kierunków pracy w przygotowaniu wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie.

Źródło: www.rops.lubelskie.pl

-- Pobierz prezentacje prelegentów --

Odbyła się konferencja
„Ekonomia społeczna – za czy przeciw?”