„Lubelska Akademia Fundraisingu – nowy zawód dla osób niepełnosprawnych”

Lubelski Ośrodek Samopomocy realizuje projekt skierowany do osób niepełnosprawnych z Lubelszczyzny. W ramach projektu przygotowano m.in. warsztaty motywacyjno-integracyjne, szkolenia z obsługi pakietu Office, fundraisingu, formalno-prawnych aspektów funkcjonowania NGO oraz 4-ro miesięczne staże zawodowe. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Grupa docelowa to:

Zaproszenie do składania ofert cenowych na druk materiałów nr 01/LOS/Z/LAF

Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu „Lubelska Akademia Fundraisingu – nowy zawód dla osób niepełnosprawnych”, Lubelski Ośrodek Samopomocy zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących druku: plakatów, ulotek, roll-banera oraz tablicy informacyjnej. Szczegółowa specyfikacja dotycząca przedmiotu zapytania znajduje się w

Odbyła się konferencja
„Ekonomia społeczna – za czy przeciw?”

W dniu 28 listopada 2012 roku w Auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbyła się konferencja pt.: „Ekonomia społeczna – za czy przeciw?” zorganizowana przez konsorcjum instytucji należących do Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej (Bractwo Miłosierdzia im.