Zapraszamy na regionalną konferencję

„Ekonomia społeczna – za czy przeciw?”,

która odbędzie się w środę 28 listopada 2012 r.

w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

w Lublinie przy al. Racławickich 14

Celem konferencji jest wypracowanie rekomendacji do tworzonego wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorców.

Uwaga: termin rekrutacji został przedłużony do 23.11.2012 r.

-- Więcej --

-- Program Konferencji 2012.11.28 --

Konferencja „EKONOMIA SPOŁECZNA – ZA CZY PRZECIW?” (28 listopada 2012 r.)