Konferencja będzie zorganizowana przez konsorcjum - Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. Konferencja z udziałem 200 zaproszonych gości jest częścią projektu systemowego pt.: Opracowanie, realizacja i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie - Drogowskaz rozwoju społecznego", w ramach którego ma być opracowany i wdrożony plan rozwoju i upowszechniania ekonomii społecznej w woj. lubelskim.

Konsorcjum powstało z inicjatywy Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej. Lubelski Ośrodek Samopomocy, jako organizacja członkowska, będzie odpowiedzialny za działania rekrutacyjne związane z konferencją.

Wyniki przetargu otwartego na organizację konferencji
„Ekonomia społeczna – za czy przeciw?” ogłoszonego przez ROPS w Lublinie