Na stronie Urzędu Marszałkowskiego pojawiło się ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia  9  października 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013".

Czas trwania konsultacji: do 30 października 2012 r.

Więcej: www.lubelskie.pl

Konsultacje Programu współpracy Województwa Lubelskiego z NGO 2013