W dniu 1 października 2012 r.,  zarządzeniem Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana została utworzona Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego. Skład Rady oraz wyniki głosowania można znaleźć na stronie:

www.lubelskie.pl

Dziękujemy tym organizacjom które zaangażowały się w głosowanie, oraz które zdecydowały się poprzeć kandydatkę Lubelskiego Ośrodka Samopomocy.


P. Choroś: Tworząc lokalną radę pożytku należy zadać sobie pytanie: komu tak naprawdę bardziej jest potrzebna? Czy władzy – do prowadzenia dialogu, czy może organizacjom – do konsolidacji sektora wokół wspólnej sprawy. W przypadku Lublina, w którym pracuję, udało się połączyć obydwie potrzeby.

Źródło, Czytaj więcej na Portalu NGO.pl

Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego powołana