W dniach 26-27.09.2012r. przedstawiciele LOS uczestniczyli w Konwencie NGO zrealizowanym na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w ramach projektu systemowego „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej”.

Pierwszy dzień Konwentu prowadzony był w formie Wykładów/Prelekcji  podczas, których Pani Iwona Przewor dokonała charakterystyki organizacji pozarządowych w woj. lubelskim . Dokonując charakterystyki Pani Iwona jak sama podkreśliła korzystała m in.  z Raportów Lubelskiego Ośrodka Samopomocy, z czego jesteśmy dumni. Podczas wykładów przedstawiono również model współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi w województwie lubelskim oraz dobre praktyki w tym zakresie. Przedstawiono również kilka ważnych informacji dot. finansowania organizacji pozarządowych.

Podczas Konwentu rozdano również statuetki anioła dla osób związanych z ekonomią społeczną „przyjaciół  ekonomii społecznej”, i tu możemy się pochwalić , - „Stuk – Puk” Radzyńskie Stowarzyszenie dla Kultury jeden z naszych Partnerów w ramach Sieci PPL LOS otrzymał taką statuetkę.

Drugi dzień Konwentu prowadzony był w formie warsztatowej. Zakres prowadzonych warsztatów dotyczył: - Przygotowania wniosków dotacyjnych do konkursów organizowanych w ROPS - Skutecznego motywowania osób pracujących w sektorze NGO. Profilaktyki wypalenia zawodowego - Nowoczesnego zarządzanie zespołem w sektorze NGO - Współpracy organizacji pozarządowych z sektorem biznesu - Public relations jako narzędzie budowania marki organizacji non-profit

Podczas Konwentu poznaliśmy przedstawicieli innych organizacji, pozyskaliśmy wiele nowych i ciekawych informacji przydatnych w pracy w III sektorze, więc czas poświęcony na uczestnictwo w Konwencie nie był stracony za co dziękujemy organizatorom.

LOS na Konwencie NGO w Lublinie