I Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej w Lublinie

11-13 września 2012 r. odbył się w Lublinie, w Centrum Targowo-Wystawienniczym Targów Lublin S.A, Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej. Pierwsza taka impreza i na szczęście w Lublinie – mieście m.in. najtrwalszego partnerstwa dwojga Narodów. Partnerstwo Wschodnie wśród takich krajów jak: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina. Kongres pod patronatem Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka dla wspólnego spotkania i dyskusji pomiędzy przedstawicielami: jednostek samorządu terytorialnego (JST), organizacji pozarządowych, instytucji kultury, szkół wyższych. Tematy zaproponowane to: - dobre rządzenie, - społeczeństwo obywatelskie, - kultura bez granic, - edukacja/nauka.

Kultura bez granic – temat w zasadzie opracowany i to z rekomendacjami podczas ubiegłorocznego  Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego (szczegóły i materiały na stronie: www.epccongress.eu). Uczestnicy tegorocznego Kongresu skupili się na integracji. Każdy kraj ma swoją specyficzną kulturę, ale kultura ma wspólny język, który łączy. My (przedstawiciele LOS-u)  zainteresowani byliśmy tematem dotyczącym społeczeństwa obywatelskiego i uczestniczyliśmy w takich panelach jak:

  1. Miejsce Europy Wschodniej w wizjach rozwojowych Europy?
  2. Partnerstwo Wschodnie i krajowe priorytety rozwojowe.
  3. Dylematy współpracy rozwojowej w obliczu niedostatku demokracji.
  4. Prawa człowieka we wschodnich modelach demokracji.
  5. Inicjatywy obywatelskie na rzecz zmian społecznych i politycznych w Europie Wschodniej.
  6. Innowacyjność w Europie Wschodniej (edukacja/nauka).
  7. Kreatywna Europa Wschodnia.

Wnioski co do Kongresu? Przegadany… przegadany przez Panelistów – dwa dni to zdecydowanie za mało – więcej dyskusji włączającej uczestników Kongresu. Nie wszystkie Kraje Partnerstwa Wschodniego miały swoich  przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), organizacji pozarządowych, instytucji kultury, szkół wyższych – to można poprawić następnym razem.

-- Źródło, Więcej --

LOS na Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej w Lublinie