Konferencja „EKONOMIA SPOŁECZNA – ZA CZY PRZECIW?” (28 listopada 2012 r.)

Zapraszamy na regionalną konferencję „Ekonomia społeczna – za czy przeciw?”, która odbędzie się w środę 28 listopada 2012 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie przy al. Racławickich 14 Celem konferencji jest wypracowanie rekomendacji do tworzonego wieloletniego regionalnego planu działań

Wyniki przetargu otwartego na organizację konferencji
„Ekonomia społeczna – za czy przeciw?” ogłoszonego przez ROPS w Lublinie

Wyniki przetargu otwartego na organizację konferencji<br />„Ekonomia społeczna – za czy przeciw?” ogłoszonego przez ROPS w Lublinie

Konferencja będzie zorganizowana przez konsorcjum – Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. Konferencja z udziałem 200 zaproszonych gości jest częścią projektu systemowego pt.: Opracowanie, realizacja

Trzeci nabór wniosków projektów „dużych” do Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Trzeci nabór wniosków projektów „dużych” do Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Ecorys w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk Operator Grantu Blokowego ustanowionego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłosił trzeci nabór wniosków projektów „dużych” do Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Szczegółowe informacje związane z procedurą wnioskowania dostępne są na oficjalnej stronie

Konsultacje Programu współpracy Województwa Lubelskiego z NGO 2013

Konsultacje Programu współpracy Województwa Lubelskiego z NGO 2013

Na stronie Urzędu Marszałkowskiego pojawiło się ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia  9  października 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013″.