W dniu 14 września 2012 r. o godz. 13.00 w siedzibie Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta przy ul. Zielonej 3 w Lublinie odbyło się kolejne spotkanie członków Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Podczas spotkania omawiany były tematy związane z utworzeniem osiedlowych spółdzielni socjalnych oraz możliwością przystąpieniem LPnRRES do planowanego przetargu ROPS w Lublinie na organizację jednodniowej regionalnej konferencji „Ekonomia Społeczna - za czy przeciw”.

Przebieg  spotkania: 1.    Otwarcie spotkania, powitanie przybyłych gości - p. Wojciech Bylicki. 2.    Bieżące sprawy LPnRzRES - p. W. Bylicki. 3.    Przedstawienie wyników spotkań przedstawicieli LPnRzRES z Zarządami lubelskich Spółdzielni Mieszkaniowych - p. A. Góreczny, p. W. Bylicki, p. M. Wróbel. 4.    Powołanie zespołu ds. Osiedlowych Spółdzielni Socjalnych. 5.    Propozycja organizacji wojewódzkiej konferencji „Ekonomia Społeczna za czy przeciw” przez członków LPnRzRES – dyskusja – p. W. Bylicki. 6.    Wolne wnioski. 7.    Poczęstunek.

Zapraszamy organizacje partnerskie do zgłaszania uwag do Programu współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi na rok 2013

Więcej informacji na ten temat:  http://um.lublin.pl/um/index.php?t=200&id=173798
Odbyło się spotkanie członków Lubelskiego Partnerstwa
na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej