W dniach 10 – 11 września b.r. przedstawicielka Lubelskiego Ośrodka Samopomocy uczestniczyła w  III ogólnopolskim Konwencie Inkubatorów Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu. Organizatorem Konwentu była wrocławska fundacja Umbrella wraz partnerami – Stowarzyszeniem Tratwa i Gminą Wrocław.

W konwencie wzięli udział przedstawiciele 50 organizacji pozarządowych, zaś gościem specjalnym był Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Jarosław Duda.

Uczestnicy konwentu mieli możliwość wymiany doświadczeń, szczególnie w aspekcie rekrutacji beneficjentów, zakresu i innowacyjności ich wsparcia czy metod motywowania do rozwoju. Poruszano także kwestię alternatywnych (poza EFS) mechanizmów finansowania inkubatorów NGOs.

Jednym z najważniejszych punktów Konwentu było wypracowanie rekomendacji dotyczących systemu tworzenia, funkcjonowania i finansowania inkubatorów NGO w Polsce, które zostaną przekazane na ręce Wiceministra Pracy i Polityki Społecznej – Jarosława Dudy (patrona honorowego wydarzenia) oraz marszałków wszystkich województw. Drugi dzień Konwentu miał charakter edukacyjno-warsztatowy. Podczas interaktywnych zajęć uczestnicy pracowali nad sposobami rozwiązania najbardziej palących problemów, z którymi borykają się inkubatory NGO w Polsce.

Oprócz ciężkiej pracy był też czas na integrację i zwiedzanie pięknego Wrocławia, dzięki czemu uczestnictwo w konwencie na długo pozostanie w pamięci i z całą pewnością zaowocuje kolejnymi inicjatywami z poznanymi tam partnerami z całej Polski.

-- Foto-relacja --

LOS na III ogólnopolskim Konwencie Inkubatorów Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu