Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL zapraszają do udziału w wydarzeniu “Rzeczpospolita lokalna. Sejm społeczników, bojowników i ekspertów”. Wydarzenie pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odbędzie się 19 – 20 września 2012 r. w Warszawie.

Kilkuset najbardziej aktywnych przedstawicieli społeczności lokalnych z całej Polski spotka się, by wspólnie szukać najlepszych rozwiązań, które pozytywnie zmienią ich społeczności w perspektywie roku 2020.

Wyjątkowość wydarzenia polega na oddaniu inicjatywy środowiskom lokalnym. Podczas zaplanowanych spotkań i warsztatów organizatorzy zapewnią równy dostęp do głosu wszystkim uczestnikom debaty. Jej celem będzie efektywne poszukiwanie konkretnych rozwiązań dla zdefiniowanych problemów w obszarach takich jak m.in: integracja społeczna, edukacja, działalność organizacji społecznych, bariery i perspektywy rozwoju gospodarczego na poziomie lokalnym oraz ekonomia społeczna.

Moderatorami debat będą m.in. Edwin Bendyk i Jarosław Gugała.

-- Więcej -- Rejestracja --

Weź udział w Rzeczpospolitej Lokalnej 2020!