Zachęcamy do udziału w dwudniowym VI Ogólnopolskim Spotkaniu Sieciującym dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), które odbędzie się w przeddzień Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej, w dniu 10 października 2012 r. w Hotelu Novotel w Krakowie.

Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest dostarczenie wypełnionych i podpisanych formularzy PEFS (drogą pocztową) najpóźniej do dnia 30.09.2012r.

- Draft Programu -

-- Więcej informacji --

VI Ogólnopolskie Spotkanie Sieciujące OWES