Program Kongresu obejmie dyskusje na sali plenarnej oraz panele dyskusyjne skoncentrowane w obszarach: dobrego zarządzania, społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji. Obrady Kongresu będą doskonałą okazją do podjęcia dyskusji z przedstawicielami administracji publicznej polskiej i europejskiej, organizacji pozarządowych, instytucji kultury i nauki w zakresie wspólnie napotykanych systemowych problemów współpracy rozwojowej.

-- Więcej --

Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej, Lublin 11-13 września