Kandydaci do Rady Działalności Pożytku Publicznego Woj. Lubelskiego

Kandydaci do Rady Działalności Pożytku Publicznego Woj. Lubelskiego

Zakończono proces weryfikacji spełnienia wymogów formalnych kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. W związku z powyższym uprzejmie informujemy, iż wszystkie organizacje pozarządowe z terenu województwa lubelskiego mogą głosować na swoich przedstawicieli do Rady Rada