Rekrutacja do III – ostatniej edycji szkoleń projektu EUROszansa.

Rekrutacja do III – ostatniej edycji szkoleń projektu EUROszansa.

Lubelski Ośrodek Samopomocy zaprasza osoby fizyczne zainteresowane założeniem działalności gospodarczej w zakresie turystyki na obszarach wiejskich na terenie powiatu puławskiego do bezpłatnego udziału w projekcie „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym