W dniu 6 czerwca 2012r. w Lublinie odbyło się spotkanie informacyjne nt projektu innowacyjnego „Modelowy system na rzecz integracji społecznej” zorganizowane przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS). Współgospodarzem spotkania w Lublinie był Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, a tym samym Lubelski Ośrodek Samopomocy, Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta oraz Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej.

-- Więcej -- Fotorelacja --

Odyło się spotkanie informacyjne – Modelowy system na rzecz integracji społecznej