W dniu 18 kwietnia 2012 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie odbyło się drugie posiedzenie Zespołu ekspertów ds. wdrażania i promocji ekonomii społecznej w województwie lubelskim. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele  podmiotów reprezentujących sektor ekonomii społecznej lub tworzących infrastrukturę wsparcia ekonomii społecznej oraz samorządów powiatowych i gminnych.

-- Czytaj więcej -- Foto relacja --

Drugie Posiedzenie Zespołu ekspertów ds. wdrażania i promocji ekonomii społecznej w województwie lubelskim