Lubelski Ośrodek Samopomocy złożył podpisaną deklarację wnioskującą o utworzenie Wojewódzkiej  Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Na adres Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana wpłynęły wnioski organizacji pożytku publicznego oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536 z późń. zm) o utworzenie Wojewódzkiej  Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zgodnie z art. 41 a w/w ustawy,  ilość złożonych wniosków jest jednak niewystarczająca do jej utworzenia. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizacji pozarządowych Marszałek Województwa Lubelskiego zachęca do wypełnienia deklaracji i poparcia inicjatywy  powołania Wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego w Województwie Lubelskim.

-- Czytaj więcej --

O powołaniu Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego