23 kwietnia 2012 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, przy ul. Spokojnej 4 odbyła się XXI sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego. Jednym z punktów porządku obrad było „Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 r.".

-- Czytaj Sprawozdanie --

 
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 r.