Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 r.

23 kwietnia 2012 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, przy ul. Spokojnej 4 odbyła się XXI sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego. Jednym z punktów porządku obrad było „Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i

Wyniki oceny formalej FIO

Wyniki oceny formalej FIO

Departament Pożytku Publicznego informuje, że zakończono ocenę formalną wniosków złożonych do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2012. Zamieszczono listę ofert zawierającą wynik weryfikacji formalnej. Oferty uszeregowane zostały zgodnie z numerem oferty FIO. — Czytaj więcej