Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin podpisał zarządzenie powołujące Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin. Jest to ostatni element długiego procesu powołania tego opiniodawczego i konsultacyjnego ciała. Pierwsze oficjalne posiedzenie Rady odbędzie się 2 kwietnia 2012 r. (poniedziałek) o godz. 17:00. Pełny skład Rady znajdą Państwo na stronie: http://www.um.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=163505&preview=true

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin powołana