Przedstawiciel LOS był obecny na spotkaniu informacyjnym dotyczącym rozpoczęcia działalności Chełmskiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych,  które odbyło się 9 marca 2012 r. o godzinie 11.00 w Stowarzyszeniu Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie, przy ul. Obłońskiej 20.

W ramach Inkubatora można skorzystać nieodpłatnie z następujących usług: 1) dostęp do internetu, 2) udostępnienie sali szkoleniowo-konferencyjnej (wyposażonej w projektor, ekran, sprzęt nagłaśniający), 3) dostęp do specjalistycznych czasopism i literatury, o tematyce dotyczącej III sektora, 4) doradztwo indywidualne, 5) doradztwo grupowe, 6) korzystanie ze sprzętu biurowego (komputery, urządzenie wielofunkcyjne, drukarka, skaner, faks, telefon), w zakresie niezbędnym.

-- Czytaj więcej --

Chełmski Inkubator Organizacji Pozarządowych rozpoczyna działalność