Lubelski Ośrodek Samopomocy zaprasza osoby fizyczne zainteresowane założeniem działalności gospodarczej w zakresie turystyki na obszarach wiejskich na terenie powiatu puławskiego do bezpłatnego udziału w projekcie „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”. Rekrutacja trwa do 16 marca 2012.

-- Więcej --

Rekrutacja do projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny”