Konsultacje „Strategii wspierania rozwoju sportu i rekreacji w Lublinie do roku 2015”

Konsultacje „Strategii wspierania rozwoju sportu i rekreacji w Lublinie do roku 2015”

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Jarosław Daniewski – kierownik referatu ds. sportu. Uwagi, opinie i propozycje można zgłaszać pisemnie na adres Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin, e-mail: sport@lublin.eu. Projekt strategii: http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=163848