W dniu 18-go lutego br. odbył się I Kongres Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin. Głównym celem kongresu był wybór przedstawicieli III Sektora do nowo utworzonej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin. Delegaci organizacji zgłoszonych na kongres dokonali wyboru 10 spośród 74 zgłoszonych kandydatur.

Do rady zostali wybrani: Anna Dąbrowska (Stowarzyszenie Homo Faber), ks. Piotr Drozd (Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE), ojciec Filip Buczyński (Hospicjum Małego Księcia), Piotr Zieniuk (Fundacja Kultury Enter), Edyta Długosz-Mazur (Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych), Marta Kurowska (Stowarzyszenie "W stronę sztuki"), Wacław Czakon (Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo), Wojciech Dec (Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych), Michał Stanowski (Stowarzyszenie Rekreacyjny Klub Nieprzetartego Szlaku) oraz Wojciech Bylicki (Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta).

Uczestnicy kongresu wysłuchali wykładu Jakuba Wygnańskiego nt. „Rada Pożytku – reprezentacja trzeciego sektora czy ciało doradcze?”.  Poruszane tematy podczas wykładu: "Propedeutyka społeczeństwa obywatelskiego", "Po co obywatele?", "Relacje III Sektora z administracją publiczną", "Wyzwania stojące przed środowiskiem pozarządowym".

(prezentację z wykładu  Jakuba Wygnańskiego można pobrać ze strony http://www.lublin.eu/NGO-5-16-60-1297.html)

Lubelski Ośrodek Samopomocy  wspólnie z przedstawicielami Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych i Lubelskiej Organizacji Turystycznej przygotowywał panel tematyczny "Organizacje a fundusze europejskie".

Zdjęcia z kongresu można obejrzeć na http://www.facebook.com/media/set/?set=a.341426522568383.83856.197587683618935&type=1#!/media/set/?set=a.341426522568383.83856.197587683618935&type=1
Odbył się I Kongres Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin