O budowaniu kapitału społecznego

„Samorządność filarem kapitału społecznego” to temat środowej dyskusji, która odbędzie się w ramach Forum Debaty Publicznej „Samorząd terytorialny dla Polski”. Podczas spotkania z udziałem prezydenta Bronisława Komorowskiego zostanie zainaugurowana Witryna Obywatelska Prezydenta RP działająca w ramach strony prezydent.pl. Więcej pod

Konferencja podsumowująca projekt „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy”

Konferencja podsumowująca projekt „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy”

SZANOWNI PAŃSTWO Mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję MODEL WSPÓŁPRACY podsumowującą partnerski projekt systemowy pn. „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.4, Poddziałanie