W Lublinie zakończyło się regionalne Forum Pełnomocników na temat modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych zorganizowane przez Lubelski Ośrodek Samopomocy oraz Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT.

-- Czytaj więcej --

Fotografie: Łukasz Kaczanowski – Nowy Tydzień

W Lublinie odbyło się III Forum Pełnomocników