Z uwagi na duże zainteresowanie I Kongresem Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin oraz głosami, że nie wszystkie zainteresowane organizacje zgłosiły swój udział, ulega zmianie termin i miejsce obrad. Kongres odbędzie się 18 lutego 2012 r. (sobota) w Zespole Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II, ul. Elsnera 5. W związku z tym zmianie ulegają terminy nadsyłania zgłoszeń organizacji oraz kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin. Oczekujemy na nie do 4 lutego. Zgłoszenia już nadesłane nie tracą ważności. Szczegółowe informacje dostępne są już na stronie Kongresu www.kongresngo.lublin.eu
Zmiana terminu i miejsca obrad I Kongresu Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin